پیام فرستادن
aboutus
مشخصات QC

بخش کنترل کیفیت ما مسئول تأیید در مورد موارد مربوط به طراحی و توسعه، تست و تایید امکان سنجی تکنولوژی تولید، مدیریت حامی، بررسی مواد، کنترل بر روی فرآیند، بررسی محصولات پس از کارخانه خدمات فروش، راه اندازی، مدیریت ابزار و وسایل، و همچنین تمرین و بهبود در سیستم تضمین کیفیت.

کل فرآیند به شرح زیر است: کنترل در جریان توسعه محصول، کنترل بر روی نمونه گیری، کنترل بر تولید سریال کوچک، بررسی مواد، کنترل بر روند (از جمله مدیریت ابزار)، بررسی محصولات نهایی (از جمله تست بالغ بر مهندسی)، نمونه گیری از محصولات کارخانه های سابق و مدیریت خدمات پس از فروش.

گواهینامه ها
اطلاعات تماس